Posts in Tiếng Việt
AirAsia đẩy mạnh thông điệp về ý thức an toàn giao thông cho trẻ em khu vực Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

irAsia phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giáo dục về ý thức an toàn giao thông toàn diện (đường không, đường bộ, và đường thủy) cho trẻ em huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Read More