แอร์เอเชียให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินเข้าและออก จากบาหลีและลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย

เดนปาซาร์ 6 สิงหาคม 2561 - เที่ยวบินแอร์เอเชีย ทั้งเข้าเเละออกจากบาหลีเเละลอมบอกยังคงให้บริการได้ตามตารางบิน จากสถานการณ์แผ่นดินไหว

อย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางเข้าและออกลอมบอก หรือบาหลี ตั้งเเต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561* และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง จะสามารถเลือกหนึ่งในความช่วยเหลือจากตัวเลือกดังต่อไปนี้

1.       การเปลี่ยนเส้นทางบิน ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินใหม่ภายในเครือข่ายการบินของแอร์เอเชียได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน จากวันเดินทางเดิม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ไม่รวมค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร หรือ

2.       การเปลี่ยนเที่ยวบิน เป็นวันเดินทางใหม่ในเส้นทางเดิม ภายใน 14 วันจากกำหนดการเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ 

3.       การเก็บยอดวงเงินไว้ใช้ในครั้งหน้า (Credit  Accoun) โดยสามารถเก็บยอดวงเงินไว้ในบัญชี AirAsia BIG Loyalty ของท่าน สำหรับการเดินทางครั้งถัดไปกับแอร์เอเชีย ภายใน 90 วัน

ผู้โดยสารที่ต้องการที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางบิน เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเก็บยอดวงเงินไว้ใช้ครั้งหน้า สามารถกรอกข้อมูลใน e-form ที่ support.airasia.com

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ท่านพลาดข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับเที่ยวบิน แอร์เอเชียเเนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของท่านได้ที่ www.airasia.com

พวกเรายังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว โดยสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเรา

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือโปรดติดต่อทีม Customer Happiness ได้ที่ support.airasia.com เช่นกัน

*สำหรับบุ้คกิ้งที่สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2561 และเดินทางตั้งเเต่วันที่ 6-10 สิงหาคมนี้เท่านั้น