แอร์เอเชีย ขนส่งถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมเปิดรับส่งของบริจาคฟรีสำหรับหน่วยงานรัฐเเละเอกชน

BANGKOK, 10 January 2017 - วันนี้ (10 มกราคม 2560) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร และพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในขณะนี้ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของ ร.9 จำนวน 10,000 ชุด สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

นอกจากนี้ยังมีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมส่งของอุปโภคบริโภคบริจาค จำนวน 500 ชุด สู่จังหวัดกระบี่เเละสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เเละคุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยเเอร์เอเชียเป็นตัวเเทนรับมอบ

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง กล่าวว่า แอร์เอเชียมีเส้นทางบินสู่ภาคใต้ รวม 6 ปลายทาง กล่าวคือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ภูเก็ตเเละนราธิวาส ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในการเปลี่ยนเเปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทางเลือกอื่นๆ ที่สอดรับกับความต้องการเเล้ว เรายังพร้อมร่วมเป็นสื่อกลางขนส่งของอุปโภคบริโภคบริจาคสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่ว มในภาคใต้ กับพันธมิตรที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐเเละเอกชน
เเละเราก็ยินดีหากหน่วยงานต่างๆ จะส่งของบริจาคกับเเอร์เอเชีย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-562- 5824 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 10.00-18.00 น.(ขอสงวนสิทธิ์หมายเลขดังกล่าวสำหรับการติดต่อเพื่อการขนส่งสิ่งของบริจาคเท่านั้น)

News, ThailandMinjun YuBangkok