แอร์เอเชียเปิด 2 เส้นทางใหม่เชื่อมภูมิภาค บินตรงจากอู่ตะเภา สู่ ภูเก็ตและอุบลราชธานี

พร้อมเริ่มบิน 30 มีนาคม 2560

BANGKOK, 15 February 2017 - สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิด 2 เส้นทางบินใหม่ ข้ามภูมิภาค เส้นทางอู่ตะเภา-อุบลราชธานี และอู่ตะเภา – ภูเก็ต พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ตอกย้ำการเป็นสายการบินที่มีเส้นทางบินข้ามภูมิภาคมากที่สุด

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า เส้นทางบินข้ามภูมิภาค ถือเป็นจุดแข็งในเครือข่ายบินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นนโยบายในการสร้างโอกาสเดินทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยปัจจุบันแอร์เอเชียมีเส้นทางบินข้ามภาคมากที่สุดจากฐานปฏิบัติการบินภายในปร ะเทศ 6 แห่งคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ อู่ตะเภา และหาดใหญ่ เป็น “เส้นทางบินข้ามภูมิภาค” รวม 11 เส้นทาง จำนวน 16 เที่ยวบินต่อวัน และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 85 ในปี 2559 ที่ผ่านมา

“ขณะนี้เราเปิด 2 เส้นทางบินใหม่ข้ามภูมิภาคเพิ่ม บินตรงทุกวันจากอู่ตะเภา สู่ภูเก็ตและอุบลราชธานี ซึ่งมีเอกลักษณ์ท่องเที่ยวเฉพาะถิ่นที่แตกต่างและน่าค้นหา น่าจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับทั้งนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่คนไทยที่เดินทางไปทำงาน และกลับบ้าน ” นายสันติสุข กล่าว

สำหรับเส้นทางบินจากฐานปฏิบัติการอู่ตะเภา ปัจจุบันมีเส้นทางบินไปยังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อู่ตะเภา-อุดรธานี
(วันละ 1 เที่ยวบิน) อู่ตะเภา – เชียงใหม่ (วันละ 2 เที่ยวบิน) อู่ตะเภา- หาดใหญ่ (วันละ 1 เที่ยวบิน) และอีก 2 เส้นทางใหม่ล่าสุด คือ อู่ตะเภา-ภูเก็ต และอู่ตะเภา - อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ อู่ตะเภา-หนานชาง (4
เที่ยวบินต่อสัปดาห์) อู่ตะเภา-หนานหนิง (3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) และอู่ตะเภา – มาเก๊า (4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)

News, ThailandMinjun YuBangkok