นกสกู๊ตและไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินราคาประหยัดของไทยที่ให้บริการระหว่างประเทศ รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO

BANGKOK, 12 June 2017 - นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เชิญสายการบินนกสกู๊ต โดยนายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยนายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองสายการบิน เข้าร่วมประชุมสรุปผลและรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสโมสร กระทรวงคมนาคม

ผู้อำนวยการ กพท. กล่าวว่า “นกสกู๊ตและไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เป็นสายการบินที่ 4 และ 5 ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่จาก กพท. ซึ่งทั้ง 2 สายนี้ มีความพิเศษกว่า 3 สายที่ผ่านมา คือ เป็นสายการบินที่ให้บริการระหว่างประเทศเท่านั้น ซึ่งถือว่าทั้ง 2 สาย จะเป็นตัวแทนของไทยที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการของต่างประเทศในเวทีที่มีการต่อสู้กันมากที่สุด หวังว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ กพท. ได้รับรองให้ในวันนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น”

ด้านนายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด กล่าวว่า “นกสกู๊ตให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสูงสุด โดยตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและประเมินผ ลทุกขั้นตอน จนได้รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตา มาตรฐาน ICAO ในวันนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในฐานะสายการบินพรีเมี่ยมโลคอสต์สัญชาติไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมาตรฐานการบินเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปสู่การปลดธงแดงได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการที่คุ้มค่าและประทับใจให้กับผู้โดยสาร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทยสู่สากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย”

ขณะที่ นายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มุ่งมั่นในการดำเนินงานและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการตรวจสอบและออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO ซึ่งใบรับรองที่เราได้รับในวันนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงมาตรฐานในระดับสากลของสายการบิน โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการให้บริการ และเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคน ทุกแผนกของเรายึดถือปฎิบัติมาโดยตลอด นับตั้งแต่ที่เริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกในปี 2557 ในฐานะสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการเส้นทางบินระยะไกลรายแรกของไทย ซึ่งหลังจากนี้ ทางสายการบินก็ยินดีที่จะร่วมให้กา สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปลดธงแดงได้ตามกรอบที่วางเอาไว้ พร้อมยกระดับมาตรฐานการบินของประเทศต่อไป”

กพท. ได้มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) ให้กับสายการบินของไทย รวมในครั้งนี้แล้วทั้งหมด 5 สายการบิน ซึ่งมีเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมแล้วถือเป็นประมาณร้อยละ 77 จากเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งหมดของสายการบินสัญชาติไทย

ด้านการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) 33 ข้อ กพท. ได้เร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีความก้าวหน้าในการแก้ไข SSC มากกว่าร้อยละ 80 แล้ว และคาดว่าจะสามารถยื่นเรื่องเชิญให้ ICAO มาตรวจสอบ ICVM (ICAO Coordinated Validation Mission) เพื่อขอปลดธงแดงได้ภายในเวลาที่กำหนดคือสิ้นเดือนนี้