ททท. เปิดกิจกรรม “Khon Kaen Shopping & Dining Paradise 2017” เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายช่วง กรีนซีซั่นเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักตลอดปี

เย็นวันนี้ (1 กรกฎาคม 2560)  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

“Khon Kaen Shopping & Dining Paradise 2017” ภายใต้โครงการ Thailand Shopping and Dining
Paradise 2017 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ลานหน้าขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพราะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และแนวเหนือ-ใต้
ซึ่งนอกจากมีโครงข่ายทางถนนที่สามารถเข้าถึงทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังมีท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินได้มากกว่า 30 เที่ยวบิน/วัน นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เนื่องจากมองเห็นศักยภาพ

โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา (MICE City) ในระดับภูมิภาคและระดับสากล การจัดกิจกรรม Khon Kaen Shopping & Dining Paradise 2017 นอกจากเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวซื้อสินค้าแล ะบริการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) มากขึ้นแล้ว

ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งซื้อสินค้าที่สะดวกมีคุณภาพและหลากหลายแห่งหนึ่งในภูมิภาค เอเชีย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวในรายละเอียดว่า การจัดกิจกรรม Khon Kaen Shopping & Dining Paradise 2017 ภายใต้โครงการ Thailand Shopping and Dining Paradise 2017 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “กิน ช็อป เที่ยว” ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ของการจัดกิจกรรมมีผู้ประกอบการมากกว่า 400 ร้านค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดทำรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่างๆ

มากมายเพื่อมอบให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดสูงสุดถึง 70 % ร้านอาหาร-ภัตตาคาร จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดสูงสุดถึง 20% หรือจัดแคมเปญให้เครื่องดื่มและของหวานฟรี เป็นต้น ผู้ประกอบการร้านสปา

จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดสูงสุดถึง 30%โรงแรมและที่พัก มอบส่วนลดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ให้ส่วนลดสำหรับห้องซูพีเรีย จากราคา 1,000 บาท ลดเหลือ 690 บาท หรือจัดโปรโมชั่นสำหรับห้องสุพีเรีย ในราคาคืนละ 750 บาท เมื่อพัก 3 คืน จ่ายเพียง 2 คืน เป็นต้น อีกทั้ง

ผู้ประกอบการ/ร้านค้าในเทศบาลนครขอนแก่น กว่า 300 ร้านค้า อาทิ ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร จัดโปรโมชั่น เช่น ซื้อเกาเหลา 1 ชาม ฟรีข้าวเปล่า 1 ถ้วย, ผู้ประกอบการตลาดติดน้ำบึงแก่นนคร จัดโปรโมชั่น ซื้อโจ๊กแถมปาท่องโก๋ รวมถึงผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ฯ ตลาดสีเขียวขอนแก่น และถนน คนเดินขอนแก่น ที่ร่วมใจกันจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560

นอกจากได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมโครงการแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ส่งคูปองเพื่อชิงรางวัลกับ ททท. โดยรางวัลใหญ่คือ บัตรโดยสานเครื่องบินไป-กลับ ขอนแก่น - กรุงเทพฯ - ขอนแก่น รวมถึงลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ โดย ททท. กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม Khon Kaen Shopping & Dining Paradise 2017 ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งภายในงานจะพบกับการจัดแสดงตัวอย่างสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ สวนสัตว์ขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น การแสดงศิลปะ ร่วมใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจ ริท เดอะสตาร์ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ) และ แซค ชุมแพ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2560) พร้อมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ขอนแก่น - กรุงเทพ - ขอนแก่น จำนวน 2 รางวัล และร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย

นายยุทธศักดิ์ กล่าวตอนท้ายว่า โครงการ Thailand Shopping and Dining Paradise 2017 นี้เป็นโครงการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยปรับเปลี่ยนจากโครงการ Amazing Thailand Grand Sale เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงการเป็นแหล่งสินค้าคุณภาพสูงของภูมิภาค ซึ่งในปี 2559 รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในโครงการฯ เป็นเงิน 2,756,609,228 บาท เป็นค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน และอินเดีย สินค้าที่ได้รับความนิยม คือ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ร้านอาหาร ที่พัก/โรงแรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานฝีมือ/งานหัตถกรรม และสปา

ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่ากิจกรรม Khon Kaen Shopping & Dining Paradise 2017 จะช่วยดึงกลุ่มนักท่องเที่ยว เพิ่มค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้เพิ่มมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandshoppingdining.com Facebook: thailandshoppingdining, khonkaenparadise หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย