စက္တင္ဘာ ၂၈၊၂၀၁၇ တြင္ပံ်သန္းမည့္ အဲေအးရွား ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ လယာဥ္ေပၚမုန္ မ်ားကို ကေလးငယ္မ်ား အခမဲ့သံုးေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။

280917.jpg

စီပန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇။ ။ အဲေအးရွားမွ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည့္ လယာဥ္ေပၚအစားအစာ အသစ္စက္စက္ မီႏူးတစ္ခုၿဖစ္သည့္ (Lil’ Star Combo) က ကေလးငယ္မ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္ မီႏူးတစ္ခုပါ။

ထိုမီႏူးကို မိတ္ဆက္သည့္အေနၿဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၈၊၂၀၁၇ တြင္ ပ်ံသန္းမည့္ မည္သည့္ အဲေအးရွားခရီးစဥ္မွာ မဆို လိုက္ပါစီးနင္းလာသည့္ အသက္ ၂ႏွစ္ မွ ၁၂ႏွစ္ အတြင္း ကေလးငယ္မ်ားသည္ “Lil’ Star Combo” ကို အခမဲ့ လက္ေဆာင္အေနႏွင့္ ရရွိမွာပါ။ အၿခားရက္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပ်ံသန္းၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ား အေနၿဖင့္လည္း airasia.com တြင္ ထိုကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္ မီႏူးၿဖစ္သည္ “Lil’ Star Combo” ကို မေလးရွား ၁၀ ရင္းဂစ္ ၿဖင့္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ၾကိဳတင္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Combo meal မွာ ၿပည့္၀ဂ်ံဳၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ ၾကက္သား ပီဇာ အေသးႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္ အၿပင္ topping အေနၿဖင့္ အရသာရွိတဲ ၾကက္သားတံုးေလးမ်ား၊ ခရမ္အၿပည့္ mozzarella ႏွင့္ cheddar ခ်ိစ္တို နဲ ထည့္ဖုတ္ထားတာပါ။ ကေလးေတြအၾကိဳက္ၿဖစ္မယ့္ ၾကက္သားပီဇာ ကို သာက္စရာ တစ္ခုခုႏွင့္ မုန္ ထုပ္ေလး တစ္ခုနဲ ပါတြဲေပးထားတာပါ။ အဲေအးရွား အႏိၵယ လယာဥ္ေပၚမ်ားမွာဆိုလ်ွင္ သက္သက္လြတ္ ပီဇာကို “Lil’ Star Combo” အေနနဲ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အဲေအးရွားအုပ္စု လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ႏွင့္အေရာင္း အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Siegtraund Teh က ယခု မီႏူးအသစ္ မိတ္ဆက္ေပးမွဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုပဲေၿဖၾကားေပးထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ဒီ “Lil’ Star Combo” ကို ကြ်န္ေတာ္တို ရဲ့ Santan မီႏူးထဲ ထည့္ႏိုင္တာ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ မိသားစုေတြနဲ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္တဲ့ လေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအေနနဲ 

ကြ်န္ေတာ္တို လယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါစီးနင္းလာတဲ မည့္သည့္အသက္အရြယ္ကိုမဆို အေကာင္းဆံုးလယာဥ္ေပၚ၀န္ေဆာင္မွဳ ပးႏိုင္ဖို ကြ်န္ေတာ္တို အၿမဲၾကိဳးစားေနတာပါ။ အဲေအးရွားခရီးစဥ္ေတြမွာဆို တစ္ေန ကို ကေလးငယ္ဧည့္သည္ အေယာက္ ၆၀၀၀ေက်ာ္ န စဥ္ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ကို ပံ်သန္းေနတာပါ။ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ရဲ့ “Lil’ Star Combo” က ကေလးငယ္ေတြေရာ မိဘ ခရီးသည္ဧည့္သည္မ်ားကို ပိုၿပီးသာယာ အဆင္ေၿပတဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ အၾကံဳကို ပးလိမ့္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။

ခရီးသည္ဧည့္သည္မ်ားရဲ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း အၿမဲအေလးထားမွတ္သားပါတယ္။ “Lil’ Star Combo” က ကြ်န္ေတာ္တို ရဲ့ လယာဥ္ေပၚအစားအစာမ်ားရဲ စားဖိုမွဳး က ခရီးသည္ဧည့္သည္အၾကံၿပဳခ်က္ မ်ားေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ခ်က္ၿပဳတ္ ထားတာပါ။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း နာက္ထပ္ အသစ္သစ္ေတ၊ြ အသစ္အဆန္း တြကို ရွာေဖြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း မိသားစု ခရီးသည္ဧည့္သည္မ်ား အဲေအးရွားေလေၾကာင္းႏွင့္ ပိုမိုအဆင္ေၿပစြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ။

ခရီးသည္ဧည့္သည္မ်ားအေနၿဖင့္ Santan meal မီႏူးမ်ားကို ရြးခ်ယ္လို ရတဲ့မီႏူးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္သာေစတဲ့ ၾကိဳတင္ meal service မ်ားကို airasia.com မွတစ္ဆင့္ Manage my Booking မွာ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ၾကိဳတင္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Myanmar, NewsMinjun YuSepang