แอร์เอเชียผสานพลัง Google Cloud มุ่งสู่คอนเซปต์ธุรกิจเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเต็มตัว

นางไดแอน กรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Google Cloud (กลาง) นายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย และนางสาวไอรีน โอมาร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการปฏิรูปดิจิทัลและการบริการขององค์กร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ร่วมถ่ายภาพที่งาน Google Cloud NEXT’ 18 เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นางไดแอน กรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Google Cloud (กลาง) นายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย และนางสาวไอรีน โอมาร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการปฏิรูปดิจิทัลและการบริการขององค์กร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ร่วมถ่ายภาพที่งาน Google Cloud NEXT’ 18 เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ลอนดอน, 10 ตุลาคม 2561 - แอร์เอเชียร่วมมือกับ Google Cloud (กูเกิล คลาวด์) ผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intellidence) เข้ากับการทำธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรในทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

นายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2544 จนปัจจุบันนี้ เราถึงขั้นที่จะต้องพัฒนาต่อไปให้เป็นมากกว่าธุรกิจสายการบิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมผสานในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“Google Cloud ช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เรากำลังสร้าง 2 โครงการใหม่ คือ 1. Airasia.com ซึ่งจะกลายเป็นเว็บไซด์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยผู้ใช้งานสามารถจองบริการการท่องเที่ยวต่างๆได้ เช่น เที่ยวบิน ที่พัก ทัวร์ รถบัส รถไฟ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เช่น คอนเสิร์ตหรือชมภาพยนตร์ และ 2. BigLife เว็บไซด์ไลฟ์สไตล์ซึ่งจะรวมประเภทการบริการแบบ Kayak Tripadvisor Groupon และ eBay เข้าไว้ด้วยกัน BigLife จะเป็นการรวมธุรกิจประเภทดิจิทัลในเครือแอร์เอเชียเข้าด้วยกันภายใต้บริษัท RedBeat Ventures ตัวอย่างธุรกิจดิจิทัล เช่น แอพพลิเคชันเงินอิเล็กทรอนิกส์ BigPay ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน ROKKI เว็บไซด์ช้อปปิ้งออนไลน์ Ourshop และธุรกิจโลจิสติกส์ RedBox และ RedCargo ทั้ง 2 โครงการจะช่วยให้เราต่อยอดธุรกิจได้จากการใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล”

นางไดแอน กรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Google Cloud กล่าวว่า แอร์เอเชียเริ่มใช้โปรแกรม G Suite เพื่อพัฒนาการทำงานภายในองค์กร ปัจจุบันนี้ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Analytics ที่ทันสมัย ประกอบกับเทคโนโลยี machine learning ทำให้แอร์เอเชียสามารถดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลได้ในทุกภาคส่วนขององค์กรและยังทำให้สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

โปรแกรม G Suite (Google Apps for Work Google Apps for Business) คือบริการแอพพลิเคชันของกูเกิล ซึ่งประกอบไปด้วย อีเมล์ ปฏิทิน ฮาร์ดไดรฟ์ออนไลน์สำหรับเก็บข้อมูล ระบบจัดการเอกสาร ระบบแชท ฯลฯ

แอร์เอเชียจะร่วมมือกับ Google Cloud ในการแก้ปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ เช่น

  • พัฒนาระบบให้สามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้นเพื่อให้ทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

  • ยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารและความภักดีในตราสินค้า (ฺBrand Loyalty) โดยการสร้างประสบการณ์หรือระบบที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นรายบุคคล

  • ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุดและลดความเสี่ยงผ่านการคาดการณ์ด้านการซ่อมบำรุง การพยากรณ์อากาศที่รายงานผลได้ทันที และการใช้งานบุคลากรลูกเรือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมช่างเทคนิคของแอร์เอเชียจะทำงานร่วมกับวิศวกรของกูเกิล ในการแก้ไขสถานการณ์ทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยมีรากฐานที่สำคัญจากปัญญาประดิษฐ์ AI ของ Google Cloud เช่นระบบ TensorFlow และ Cloud Machine Learning Engine ทั้งนี้ ทีมช่างเทคนิคของแอร์เอเชียจะสามารถใช้โปรแกรมการฝึกอบรมแบบเดียวกับที่ Google Cloud ใช้ฝึกฝนวิศวกรของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้สายการบินสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน machine learning ได้เอง

แอร์เอเชียจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Google Cloud เพื่อยกระดับองค์กรสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานทั้งหมด โดยการใช้โปรแกรม G Suite และ Chrome Enterprise เพื่อช่วยใช้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ