แอร์เอเชียคว้ารางวัล Asean Business Award ในกลุ่มธุรกิจการบิน

แอร์เอเชียคว้ารางวัล Asean Business Award (ABA) ปี 2561 ในประเภทสาขาสำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Priority Integration Sector (ธุรกิจการบิน)

แอร์เอเชียคว้ารางวัล Asean Business Award (ABA) ปี 2561 ในประเภทสาขาสำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Priority Integration Sector (ธุรกิจการบิน)

เซปัง 13 พฤศจิกายน 2561 - แอร์เอเชียคว้ารางวัลจาก Asean Business Award (ABA) ประจำปี 2561 ในประเภทสำคัญด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Priority Integration Sector กลุ่มธุรกิจการบิน เนื่องจากธุรกิจต่างๆของแอร์เอเชียได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของอาเซียนและเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมถึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างในภูมิภาค

นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนายเยอเกน คีเทล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นตัวแทนของแอร์เอเชียขึ้นรับรางวัล ณ งานกาลาดินเนอร์ที่โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน สิงคโปร์

นายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า เรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้จากดอกเตอร์มหาเธร์ ทั้งดอกเตอร์มหาเธร์ ผมและคามารูดิน (ผู้ก่อตั้งแอร์เอเชียร่วมกัน) รวมทั้งแอร์เอเชีย เราเชื่อในศักยภาพของอาเซียนและต้องการทำให้โลกใบนี้เล็กลง โดยเริ่มต้นจากบ้านของเราคืออาเซียน

“ความฝันของเราคือการทำให้น่านฟ้าของอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและเปิดกว้างการเชื่อมโยงร่วมกัน (single Asean sky และ Asean single window) เพื่อผลักดันการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เรากำลังทำให้แอร์เอเชียเป็นสายการบินของชาวอาเซียนอย่างแท้จริง เรายังหวังว่าในอนาคตจะมีวีซ่าที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Asean one single visa) เพื่อให้การเดินทางในอาเซียนง่ายขึ้น โดยนักท่องเที่ยวก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าสำหรับ 10 ประเทศอาเซียนในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

รางวัล Asean Business Awards ตั้งขึ้นโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (Asean Business Advisory Council) เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อมอบให้ธุรกิจในอาเซียนที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างตัวตนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่มีศักยภาพแข่งขันในระดับโลกได้

นอกจากในกลุ่มธุรกิจการบินแล้ว รางวัลในประเภท Priority Integration Sector ยังได้มอบให้กับผู้ที่สร้างผลงานในกลุ่มธุรกิจย่อยอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน ประมง อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและการเเพทย์ ไอซีที โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ ค้าปลีก ธุรกิจยาง สิ่งทอ การท่องเที่ยว และธุรกิจไม้

ทั้งนี้ยังมีรางวัลในประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม (SME excellence) นักธุรกิจหญิง (women entrepreneur) นักธุรกิจวัยเยาว์ (young entrepreneur) กิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (sustainable social enterprise) ธุรกิจครอบครัว (family business) และรางวัลพันธมิตรอาเซียน (Friends of Asean award)