[Updated as at 4 January 17.00hrs GMT +7] Travel Advisory: แอร์เอเชียชี้แจงเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก

กรุงเทพ วันที่ 4 มกราคม 2562 – ตามที่คาดการณ์ว่าพายุ “ปาบึก” จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยวันที่ 4-6 มกราคม 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่ให้บริการเข้าและออกในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ สายการบินแอร์เอเชียจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกบางเที่ยวบินในเส้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราช (NST) และสุราษฎร์ธานี  (URT) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Table-20190104cancellation TH.JPG

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในเที่ยวบินดังกล่าว ในวันที่ 4-6 มกราคม 2562 ท่านสามารถรับข้อเสนอทางเลือกช่วยเหลือดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วันจากกำหนดการเดินทางเดิม ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน

2. เก็บยอดวงเงิน ตามมูลค่าตั๋วโดยสารไว้ในบัญชีสมาชิก BIG Loyalty เพื่อใช้แลกสำหรับเดินทางกับแอร์เอเชีย ภายใน 90 วัน (Credit Account) หลังจากได้รับยอดวงเงิน ซึ่งวันเดินทางจริงอาจอยู่หลังวันที่หมดอายุของ Credit Account

3. คืนเงินเต็มจำนวน ตามวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าและออกจากสนามบินในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ภายในวันที่ 4-6 มกราคม 2562 แต่เทียวบินไม่ได้รับผลกระทบ และต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเลื่อนการเดินทางสามารถเลือกหนึ่งในทางเลือกด้านบนได้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินใหม่ในเส้นทางเดิม ให้ระบุวันและเวลาใหม่ที่ต้องการเดินทาง รวมถึงชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง ส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าทางทวิตเตอร์ (@AirAsiaSupport) หรือ Facebook (@AirAsiaSupport) หรือ Live Chat  support.airasia.com

ผู้โดยสารที่ต้องการรับเงินคืนเต็มจำนวน ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ที่ support.airasia.com:

1. คลิกที่ “Email Us” ทางแถบเครื่องมือด้านขวา

2. เลือก “Refund” ใต้แถบ  Type of Feedback

3. เลือก “Flight Cancellation”  ใต้แถบ Sub Category 1

4. ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มที่เหลือ และกด Submit เพื่อดำเนินการต่อ

ผู้โดยสารสามารถติดต่อแอร์เอเชียได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

• Live Chat (ทาง support.airasia.com บริการ 24 ชั่วโมง)

• ทวิตเตอร์ @AirAsiaSupport (24 ชั่วโมง)

• เฟสบุก @AirAsiaSupport

• WeChat (24 ชั่วโมง)

• แอร์เอเชียคอลเซ็นเตอร์

สำหรับการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ สามารถติดต่อแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะได้ ส่วนผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวได้โดยตรง

ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานะเที่ยวบินของท่านผ่านทางอีเมลและ SMS ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ airasia.com เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วน

สายการบินแอร์เอเชีย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น  และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีข่าวสารเพิ่มเติมจะเเจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปผ่านทาง airasia.com และช่องทางสังคมออนไลน์ของแอร์เอเชีย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ทางฝ่ายบริการลูกค้าที่ support.airasia.com