แอร์เอเชียแจ้งปรับปรุงระบบการสำรองที่นั่ง

สายการบินแอร์เอเชียแจ้งปรับปรุงระบบการสำรองที่นั่งชั่วคราวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ระบบการสำรองที่นั่งในทุกช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์  www.airasia.com แอร์เอเชียโมบายแอพ สำนักงาน ณ สนามบินทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนจัดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ศูนย์บริการการท่องเที่ยวแอร์เอเชีย และระบบคอลเซ็นเตอร์ จะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  

นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะไม่สามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ โมบายแอพลิเคชั่น และตู้คิออสที่สนามบิน รวมถึงไม่สามารถเข้าไปจัดการเที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สายการบินแนะนำให้ดำเนินการเช็คอินด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และพิมพ์บัตรโดยสาร ก่อนช่วงเวลาที่ระบบจะปิดปรับปรุง หรือใช้บัตรโดยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Boarding pass) โดยผู้โดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย และแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชั่นได้ 14 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อีกทั้งสายการบินยังแนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางมาสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาบิน 3 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้น  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Twitter (@AirAsia) and Facebook (facebook.com/AirAsia) หรือหากต้องการติดตามข้อมูลอัพเดท สามารถติดต่อได้ที่  Twitter (@AirAsiaSupport) หรือ support.airasia.com

สายการบินขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้