แอร์เอเชีย จัดโปรโมชั่นร่วมใจช่วยพี่น้องชาวใต้ บินประหยัดเส้นทางภาคใต้ ราคารวมเริ่มต้นที่ 590 บาท

BANGKOK, 12 January 2017 - สายการบินแอร์เอเชีย จัดโปรโมชั่น “To South With Love จากใจเราสู่ชาวใต้” บินประหยัดเส้นทางสู่ภาคใต้ ราคารวมเริ่มต้นที่ 590 บาทต่อเที่ยว สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มกราคม 2560 เดินทางวันที่ 12 - 31 มกราคม 2560 พร้อมเปิดรับขนส่งของบริจาคสำหรับหน่วยงานรัฐเเละเ อกชน สู่พี่น้องประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างต่อเนื่อง

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า หลังจากเกิดน้ำท่วมในภาคใต้ แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางเป็ นลำดับแรก โดยเฉพาะการประกาศปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชชั่วคราว โดยเราให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งทางเลือกอื่นๆ ที่สอดรับกับความต้องการ พร้อมการเพิ่มความสะดวกในการขยายเวลาให้บริการ Call Centre หมายเลข 02-515- 9999 เป็นเวลา 6.00-24.00 น. เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางและได้รับผลกระทบโดยตรงได้รับการดูแลอย่าง ดีที่สุด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางสู่เส้นท างในภาคใต้ในช่วงเวลานี้ แอร์เอเชียจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษ “To South With Love จากใจเราสู่ชาวใต้” ราคาบัตรโดยสารรวมเริ่มต้นเพียง 590 บาทต่อเที่ยว โดยสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 12-22 มกราคม 2560 ผ่านทุกช่องทาง อาทิwww.airasia.com โมบายแอพ เคาน์เตอร์เซฮร์วิสทุกสาขา ตัวแทนจำหน่าย และสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานทั่วประ เทศ และสามารถเดินทางได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 12 - 31 มกราคม 2560 (โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการใ นบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการ บินสู่ภาคใต้รวม 7 ปลายทาง คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ หาดใหญ่ ภูเก็ตและนราธิวาส

นอกจากนี้ แอร์เอเชียยังพร้อมเป็นสื่อกลางขนส่งของอุปโภคบริโภคบริจาค สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจส่งของบริจาค สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-562 - 5824 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 10.00-18.00 น. (ขอสงวนสิทธิ์หมายเลขดังกล่าวสำหรับการติดต่อเพื่อการขนส่งสิ่งของบริ จาคเท่านั้น) โดยแอร์เอเชียพร้อมรับหน้าที่ขนส่งสิ่งของจากท่าอากาศยานต้นทางสู่ท่าอ ากาศยานปลายทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งของบริจาคอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน

Thailand, NewsMinjun YuBangkok