แอร์เชียจัดกิจกรรม “To South with Love จากใจเราสู่ชาวใต้”

ทำความสะอาดชายหาดขนอม พร้อมแจกสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช

KHANOM, 20 January 2017 - สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยอาสาสมัครพนักงาน พร้อมหน่วยงานราชการและพันธมิตร กว่า 500 คน รวมใจจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ที่อำเภอขนอม พร้อมแจกถุงยังชีพ และของใช้จำเป็นให้แก่พี่น้องประสบภัยในอำเภอปากพนัง

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ในฐานะภาคเอกชนผู้ให้บริการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาแอร์เอเชียได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้โดยสารชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดีตลอดมา ในโอกาสนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกับชาวนครศรีธรรม ราชในการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่าน มา จึงได้จัดโครงการ “To South with Love จากใจเราสู่ชาวใต้” เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรม To South with Love จากใจเราสู่ชาวใต้ แอร์เอเชียได้พาอาสาสมัครพนักงาน พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 500 คน ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ที่อำเภอขนอม และมอบของบริจาค ซึ่งเป็นของใช้ที่จำเป็น อาทิ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม สุขากระดาษ ผ้าอนามัย เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากพันธมิตรที่ดี ได้แก่ บริษัทเทสโก้ โลตัส มูลนิธิเอสซีจี สีฟ้า iCare foundation และบริษัทไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น)

“ในฐานะครอบครัวเดียวกันกับชาวนครศรีธรรมราช วันนี้เราจึงได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม ทั้งการทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว และมอบของบริจาคให้กับผู้ประสบภัย โดยหลังจากนี้เรายังวางแผนในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรี ธรรมราชอย่างต่อเนื่อง และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน” นางวิชชุนี กล่าว

นอกจากนี้ สายการบินแอร์เอเชียยังคงรับหน้าที่ในการขนส่งสิ่งของบริจาค ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มาสู่จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างต่อเนื่อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-562- 5824

News, ThailandMinjun YuKhanom