AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 သည္ပထမဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံျပိဳင္ပြဲ မွ finalist (၂)ေယာက္ကိုထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ႔သည္။

ရန္ကုန္၊၂၀၁၇ခုႏွစ္ မလ ၂၇ရက္ - ဒသဆိုင္ရာဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ေသာ AirAsia Runway Ready Designer Search ကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆံုးအေနျဖင္႔က်င္းပခဲ႔သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳမည္႔ finalists (၂)ေယာက္မွာ (အသက္ ___ စ္) င္႔  (__ စ္) တို႔ျဖစ္ျပီး ၎တို႔သည္ လာမည္႔ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာလာလမ္ပူတြင္ က်င္းပမည္႔ Grand Finale ျပိဳင္ပြဲၾကီး တြင္၎တို႔၏ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ားကို ပသယွဥ္ျပိင္ၾကမည္္ျဖစ္သည္။The AirAsia Runway Ready Designer Search 2017ကို္ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လွည္႔လည္က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ကာ အာင္ျမင္လိုစိတ္ျပင္းျပေသာ ဒီဇိုင္နာမ်ားကို ဒသဆိုင္ရာအဆင္႔ထိ

တက္လွမ္းယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေစရန္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပးေနျပီး ၎တို႔၏ ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ားကိုပါ KL Fashion Week Ready to Wear ၏ ပညာရွင္အဆင္႔ဖက္ရွင္ေလွ်ာက္လမ္းတြင္ ပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အဲေအးရွား ၏ မန္မာႏိုင္ငံအတြက္ station manager ျဖစ္သူ ဦးေ၀လင္းေအာင္ မွ " ဒီေန႔ရန္ကုန္မွာ တြ႔ရတဲ႔ အရည္အခ်င္း နဲ႔ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္ပဲေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ဒီဖက္ရွင္ေလာက မွာထြန္းေတာက္လာဖို႔ အလားအလာအမ်ားၾကီးရွိတဲ႔

အရည္အခ်င္းရွိတဲ႔သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံရတဲ႔ winners
ေတြအတြက္ကိုလည္းအရမ္းပဲ၀မ္းသာပါတယ္ ။ ဒီ finalist (၂)ေယာက္ကလည္း ဒသအဆင္႔ စင္ျမင္႔ေတြမွာ
သူတို႔ဖန္တီးထားတဲ႔လက္ရာေတြကို ပသရဖို႔ကိုလည္း မွ်ာ္လင္႔ေနပါတယ္။သူတို႔ဟာ

တစ္သက္မွာတစ္ခါသာရႏိုင္မဲ႔အေတြ႔အၾကံဳကို ဒီျပိဳင္ပြဲကေနရရွိမွာျဖစ္ျပီး KL Fashion Week 2017 runway မွာ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္လာႏိုင္ပါေစလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္ "ဟုဆိုပါသည္။ယေန႔တြင္ အာင္ျမင္လိုစိတ္ျပင္းျပေသာ မန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဇိုင္နာမ်ားသည္ အဆင္႔ဆင္႔ေသာအကဲျဖတ္မႈမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမႈ ၊ မူပိုင္ဟန္ရွိမႈ ၊ ခါင္းစဥ္ႏွင္႔ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း ၊ အာဆီယံ theme ကိုလိုက္နာမႈရွိျခင္း ၊ ဒီဇုိင္း ၏ လက္ေတြ႔က်ျခင္း ၊ စင္ျမင္႔ေပၚတြင္ တင္ဆက္ျပသမႈ ၌ အလားအလာရွိျခင္း တို႔ကိုအေျခခံကာ အေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ေဒသဆိုင္ရာ auditions ပြဲမ်ားကိုအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အဓိက

မိဳ႕ေတာ္ၾကီးမ်ားတြင္္ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး (၁)ႏိုင္ငံစီမွ finallist (၂)ေယာက္ကို ရြးခ်ယ္ျပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာလာလမ္ပူ ၌ က်င္းပမည္႔ the Grand Finale တြင္အျမင္႔ဆံုးဆုအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာaudition ပြဲ၏ finalist (၂)ေယာက္လံုးသည္ Grand Finale တြင္အႏိုင္ရရွိခဲ႔ပါက AirAsia BIG Points ၁၅၀,၀၀၀ ၊FashionValet မွခ်ီးျမွင္႔သည္႔ မန္မာက်ပ္ ၇၉,၀၀,၀၀၀ ခန္႔တန္ဖိုးရွိေသာ capsule collection ကိုထုတ္လုုပ္ႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြ င္႔ fashionvalet.com တြင္ေရာင္းခ်ခြင္႔၊အဲေအးရွား၏ inflight magazine ျဖစ္ေသာ Travel 3Sixty magazine တြင္ စာမ်က္ႏွာ (၆)မ်က္ႏွာ (spread) ထည္႔သြင္းခြင္႔၊အဲေအးရွားမွ ခရီးစဥ္တစ္ခု ၊KLFW RTW မွလမ္းညႊန္ျပသမႈ တို႔အျပင္ တြင္ ၎တို႔၏လက္ရာတီထြင္မႈ collection ကို KL Fashion Week RTW 2018 တြင္ျပသႏိုင္ခြင္႔

အစရွိသည္႔အခြင္႔အေရးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။KL Fashion Week Ready To Wear ကိုတည္ေထာင္သူအန္ဒရုူတန္ (Andrew tan) ၊ အဲေအးရွား ၏ မန္မာႏိုင္ငံအတြက္ station manager ဦးေ၀လင္းေအာင္ ၊ FashionValet မွ Head of Marketing ဗဲန္ဒီးတန္ (Veen Dee Tan) တို႔ႏွင္႔အတူ Tatee Design School မွ Senior Designer and Principal Lecturer ကိုတာတီး င္႔ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ အလက္လူျမန္္ တုိ႔ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ယခုႏွစ္ ၏ ရြးခ်ယ္မႈေကာ္မတီကို ပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားမွ အာဆီယံ၏

စရိုက္လကၡဏာမ်ား ထင္ဟပ္ေနေသာ ၀တ္စံုမ်ားျဖင္႔ စ္သက္သေဘာက်ေစမည္ျဖစ္သည္။အဲေအးရွားသည္ KLFW RTW 2017 ၏ Preferred Travel Partner ျဖစ္ျပီး အဲေအးရွားႏွင္႔ အဲေအးရွား X Group တို႔၏ ပးဆြဲရာ ကြန္ယက္အတြင္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ ၊ ဂ်ပန္ ၊တရုတ္ ၊ တာင္ကိုရီးယား ၊ ၾသစေၾတးလ် တို႔ရွိ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာမ်ားက ၎တို႔၏ေနာက္ဆံုးေပၚလက္ရာမ်ားကို KLFW RTW 2017 ၌ လာေရာက္ျပသရာတြင္ ပံ႔ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။