แอร์เอเชียเลื่อนการปรับปรุงระบบสำรองที่นั่ง

ตามที่สายการบินแอร์เอเชียเเจ้งปิดปรับปรุงระบบการสำรองที่นั่งชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในช่วงเวลา 13.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2562 ถึง 2.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2562 สายการบินแอร์เอเชียขอประกาศเลื่อนการปรับปรุงระบบการสำรองที่นั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ระบบการสำรองที่นั่งทุกช่องทาง ยังคงให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งผู้โดยสารที่ต้องการสำรองที่นั่ง และจัดการเที่ยวบิน สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางปกติ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Twitter (@AirAsia) and Facebook (facebook.com/AirAsia) หรือหากต้องการติดตามข้อมูลอัพเดท สามารถติดต่อได้ที่  Twitter (@AirAsiaSupport) หรือ  support.airasia.com